سنسور حضور

طراحی مدارات الکترونیکی

در این پروژه از سه عدد چشمی PIR حساس به دمای بدن انسان استفاده شده که در صورت قرار گرفتن شخص در شعاع دید این سنسور ها فعال شده و خروجی مدار را متصل مینماید که میتوان یک یا چند لامپ را روشن نمود
این سیستم دارای دو ولوم برای تنظیم میزان روشنایی و حساسیت و دیگری برای تنظیم یک تایمر است که میتوان روشن بودن لامپ را با آن کنترل نمود.