طراحی GPS

طراحی مدارات الکترونیکی

برد ردیاب خودرو جهت ردیابی و مشخص کردن مکان خودرو بر روی نقشه توسط جی پی اس و ماژول gprs که توسط یک سرور اطلاعات را از دستگاه دریافت نموده و مکان خودرو را بر روی نقشه مشخص می‌کند در صورت ربوده شدن خودرو می توان به راحتی مکان آنرا از روی نرم افزار مربوطه پیدا نمود.
همچنین دارای امکانات پیشرفته جهت قفل نمودن درها و یا باز کردن آن ها و نمایش روشن و یا خاموش بودن خودرو را نیز دارا می باشد