طراحی کنترل دما سونا خشک

طراحی مدارات الکترونیکی

این برد برای کنترل دما و زمان سونا خشک طراحی شده همچنین این برد توانایی خواندن دیتا از سنسور به طول 50 متر میباشد و همچنین یک خروجی برای لامپ سونا خشک در نظر گرفته شده . توسط کلید های موجود و ال سی دی میتوان وارد قسمت تنظیمات شود و با تنظیم دمای مورد نظر و تایم کارکرد، خروجی هیتر را فعال و متناسب با دمای تنظیم شده و هیسترزیس داخلی و زمان تنظیم شده توسط کاربرد خروجی (هیتر سونا خشک)را کنترل نمود !!